Tam gün yasası kimin için iyi doktormu ? hastamı ?

Merih Zengin Merih Zengin

01 Ekim 2009 Perşembe

  Bugün sizlere  tüm sağlık kurum ve çalışanlarının beklediği bir yasa  TAM GÜN yayası hakkında bazı bilgi paylaşımlarında bulunmak istiyorum. 

''   TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, doktorlar için ''Tam Gün Yasa Tasarısı' olarak adlandırılan, düzenleme benimsendi.


Komisyonda kabul edilen Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına göre, devlet veya üniversite hastanelerinde görev yapan hekimler, özel hastanelerde çalışamayacak, muayenehane açamayacak.

Buna göre, personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; klinik şefleri ve şef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 800'ünü geçemeyecek.


Nöbet hizmetleri hariç, mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak da personele unvanlarına göre, yüzde 20 ile yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde ayrıca aylık ek ödeme yapılacak.

Buna göre, hekimler şu kuruluşlardan yalnızca birinde görev yapabilecek:

Kamu kurum ve kuruluşları.


-Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları; Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri.


-Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları; Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri; serbest meslek icrası.


DOKTORLAR ''TIBBİ KÖTÜ UYGULAMADAN'' DOĞACAK ZARARLAR VE BU NEDENLE KENDİLERİNE YAPILACAK RÜCULARI KARŞILAMAK ÜZERE ZORUNLU SİGORTA YAPTIRACAK


TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, doktorlar için ''Tam Gün Yasa Tasarısı' olarak adlandırılan, düzenleme benimsendi. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ya da serbest olarak çalışan tabipler, ''tıbbi kötü uygulamadan'' doğacak zararlar ile bu nedenle kendilerine yapılacak rücuları karşılamak üzere, sigorta yaptırmak zorunda olacak.


Komisyonda kabul edilen Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlarla, kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorunda olacak. Söz konusu sigorta priminin yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda ise kurum bütçelerinden ödenecek.


Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ya da mesleklerini serbest yapan tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kişilere verebilecekleri zararlarla bu nedenle kendilerine yapılacak rücuları karşılamak üzere mesleki mali sorumluluk sigortası yaptıracaklar.


Zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası, mesleklerini serbest olarak yapanların kendileri, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların ilgili özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yaptırılacak.


Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların sigorta primlerinin yarısı kendileri tarafından, yarısı istihdam edenler tarafından ödenecek.


Zorunlu sigortaları yaptırmayanlara, sigortası yaptırılmayan her kişi için 5 bin TL idari para cezası verilecek.''


     Konuyla ilgili olarakta sayın hekimlerimizin görüşlerini özellikle bildirmelerini rica ediyorum.
Görüşme yaptığım gerek devlet hastaneleri gerekse özel hastanelerdeki doktorlarımız ikiye ayrılımış durumdalar.

      Bir kısmı varki tam gün yasasının yarardan çok kurumlara,hekimlere ve özelliklede vatandaşa olumsuz olarak yansıyacağı düşüncesindeler.
      Bir kısmı ise zaten devlet hastanelerınde çalıştıkları için maaşlarının  yetersiz olduğu çalışma saatlerının çokluğu gibi sebeplerden daha iyi olacağına inananlarda var.

  Sonuç olarak yasa çıktı iş sadece onaya kaldı. Öyle yada böyle tüm sağlık kurumlarında çalışanlarımıza yeni yasanın hayırlı olmasını dileriz.

Görüş ve önerileriniz için
doktorsigortasi@gmail.com  

YORUMLAR Yorum yapın

  • Bu haber için yapılmış yorum bulunmamaktadır.
    Yorum yapmak için tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI