Bireysel Emeklilikte Yeni Dönem

Merih Zengin Merih Zengin

26 Temmuz 2012 Perşembe

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) vergi indirimi yerine devlet katkısı getiren Bireysel Emeklilik Yasa Tasarısı yasalaştı. Yeni yasayla devlet, sisteme koyulan paranın yüzde 25'i oranında BES'e katkı sağlayacak.


Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile temel olarak, yurt içi tasarruflarının artırılması ve finansman imkânlarının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde yurt içi tasarruflarının arttırılması gerektiği bilinen bir gerçektir.


Bugün Türkiye'de tasarrufların gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 13-14, yatırımların gayrisafi yurt içi hasılaya oranı ise yüzde 22 civarındadır. Aradaki yüzde 8'lik fark ise cari açık demektir. Yeni yasa ile cari açığın önemli derecede azalacağı da beklenmektedir.


Ayrıca yasa; Bireysel emeklilik sisteminden faydalanma oranlarının yükseltilmesi, vatandaşların daha etkin şekilde tasarrufa teşvik edilmesi ve sistemin uygulama süresince karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla bireysel emeklilik sisteminde değişiklikler yapmaktadır.


ÜLKEMİZDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ


Bugün 17 milyon nüfuslu Hollanda'nın sigorta sektörünün sağladığı sigortacılık primi 110 milyar dolar iken 75 milyon nüfuslu ülkemizin sigortacılıkta sağladığı prim sadece 8 milyar dolardır. En kısa zamanda prim miktarının en az 6-7 kat artırılması gerekmektedir.


Şu anda 15 emeklilik şirketi bu konuda faaliyet gösterirken, sistemde 2 milyon 794 bin 542 katılımcı bulunmaktadır. 1 Haziran 2012 itibarıyla katılımcıların toplam fon tutarı 16 milyar 458 milyon liradır. Geçen yıla göre artışımız yüzde 15'tir. Kişi başına düşen fon bedeli ise 5 bin 900 liradır.


Bireysel Emeklilikle ilgili düzenleme 28 Mart 2001'de kanunlaşmış ve iki yıl sonra devreye girmiştir. Bugüne kadar sadece 4.743 kişi emekli veya toplu para almış bulunmaktadır. Emekli olan katılımcıların ortalama birikimi 43.600 lira iken, emeklilerin yüzde 75'i ise 17.800 lira üzerinden emeklilik ödemesi almıştır.


NEDEN BİREYSEL EMEKLİLİK?


Kamu sosyal güvenlik sistemi 1980 öncesinde ve 1990 sonrasında iki defa yapılan köklü düzenlemelerle maalesef oy uğruna feda edilmiş, âdeta omurgası kırılmıştır. Erken emeklilik ile genç bir emekli kitlesi oluşmuş ayrıca tatmin etmeyen emekli maaşı nedeniyle ikinci bir iş arama ihtiyacı doğmuştur. Gelişmiş ülkelerde 3,8 kişinin ödediği primlerle bir emekliye maaş ödenirken, maalesef ülkemizde 1,8 kişinin ödediği primlerle emekliye maaş ödenmektedir.


Bu nedenle Bireysel Emeklilik sistemi'ni topluma tanıtma zamanı gelmiştir. Bunun için sigorta ile tanışmamış kitlelere ulaşılmalı, sigortanın ihtiyaç olduğunu anlatmalı, reklam çalışmalarına başlamalı, bilinç ve algı eksikliğinin ortadan kaldırılması sağlanmalı, sigorta sektörünün kârımıza veya gelirimize ortak değil, sadece bizim risklerimize ortak olduğu bilincinin yayılması gerekmektedir.


BİREYSEL EMEKLİLİKTE DOĞRUDAN DEVLET DESTEĞİ


Eski sistemde katkı payı ödeme aşamasında ödenen katkı payları belli limitler dâhilinde vergi matrahından indirilebilmekteydi. Yeni düzenleme ile bireysel emeklilikte vergi matrahından indirim teşviki yerine, doğrudan devlet katkı sistemi getirilmektedir. Devlet katkı sisteminde katılımcı, katkı payını bireysel emekli sistemi hesabına yatırmakta ve bireysel emeklilik sistemi katkı payı bilgisini Emeklilik Gözetim Merkezi'ne bildirmektedir.


Emeklilik Gözetim Merkezi de devlet katkısını hesaplayarak yüzde 25'lik katkının hazine tarafından yatırılmasını sağlamaktadır.


Bir katılımcıya ödenebilecek azami devlet katkısı tutarı yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25 ile sınırlıdır. 1 Temmuz'dan itibaren bu rakamın aylık 940 lira 50 kuruş olacağını düşünürsek yıllık devlet katkısı da 2.822 lira civarında olacaktır.


BİREYSEL EMEKLİLİKTE SÜRE VE HAK KAZANMA


Eski sistemde olduğu gibi emeklilik yatırım fonları ve devlet katkısı üzerinden vergilendirme yapılmayacak, sadece getiri üzerinden vergilendirme yapılacaktır. Devlet katkısına sistemde uzun süre kalmayı özendirecek şekilde kademeli olarak hak kazanılacaktır.


Devlet katkıları ve getirilerinde üçüncü yıldan itibaren ayrılanlara yüzde 15, altıncı yıldan sonrası için yüzde 35, onuncu yıldan sonrasına yüzde 60 ve emeklilikte yüzde 100'üne hak kazanılacaktır.


SİGORTA ŞİRKETLERİ


Bu kanunla sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde mali bünyenin güçlendirilmesi ve daha etkin bir risk yönetiminin sağlanması amacıyla söz konusu sektörün çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevzuatta da değişiklikler yapılmıştır.


Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği emeklilik şirketlerini de bünyesine katarak yeniden yapılandırılmakta, güvence hesabının görev ve fonksiyonlarının yeniden düzenlenmesi sağlanmaktadır.


BİREYSEL KATILIM SERMAYE SİSTEMİNİ OLUŞTURUYORUZ


Bu kanunla Türkiye'de henüz mevzuatta düzenlenmemiş ve kurumsallaşmamış olan bireysel katılım sermaye sisteminin oluşturulması ve bireysel katılım yatırımcılarına birtakım teşvik unsurları sunularak erken aşama ve teknoloji odaklı işletmelerin finansman kaynağına erişiminin kolaylaştırılması sağlanmıştır.


Bu piyasada belli bir davranış kültürünün ve etik kuralların hâkim kılınması ve profesyonelliğin artırılması, bireysel katılım sermayesinin kurumsallaştırılarak girişimcilerin güven duyacağı bir finans piyasası hâline getirilmesi, devlet destekleri ile bireysel katılım sermayesi yatırımlarının cazip hâle getirilmesi hedeflenmektedir.


KİRA SERTİFİKASI


Bu kanun dış finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve alternatif finansman kaynaklarına imkân tanınması suretiyle, mali istikrara katkı sağlamak amacıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından kira sertifikaları ihraç edilmesine imkân tanımaktadır.


Kira sertifikaları hızla büyüyen bir piyasadır. 2012 yılında global piyasalarda ihraç edilmiş olan kira sertifikalarının toplam hacmi 170 milyar dolardır. Malezya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Bahreyn ve Kuveyt, bu piyasada başlıca ihracatçı ülkelerdir. Bu ülkelerin dışında, Batılı devlet ve şirketler de bu piyasada varlık göstermektedirler. İngiltere ve Fransa, kira sertifikası ihracı için yasal düzenlemeler yapmaktadır.


Türkiye'nin bu piyasada yer alması, dış finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Hazine tarafından gerçekleştirilecek bir kira sertifikası ihracı, ülkemizdeki özel sektör şirketleri açısından bir gösterge niteliği taşıyacak olup, bu piyasanın derinleşmesine katkı sağlayacaktır.


SONUÇ OLARAK;


Dünyada yüzyılın en büyük krizlerinden birinin yaşandığı bu yıllarda ülkede tasarrufu artırmak ve finansman imkânlarını çeşitlendirmeye yönelik olarak hazırladığımız bu yasa, ülke ekonomimizin daha sağlıklı bir yapıda gelişmesine katkı sağlayacaktır.


Hedefimiz dünyayı algılayan, ekonomide her türlü yeni ve farklı yöntemleri doğru bir biçimde uygulayan bir Hükümet olarak yolumuza güvenle devam edebilmektir.


 Bireysel Emeklilik (BES) Sigorta Poliçesi hakkında bilgi almak ya da poliçe yaptırmak için uzman kadrosuyla Türkiye'nin her yerinde hizmet veren MERKA Anadolu Sigorta Acenteliği'ne aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.


Tel : 0212 542 59 58
 Faks : 0212 542 59 19
 GSM : 0549 542 59 58 / 0533 815 20 13
 E-posta : meslekisigortam@gmail.com - doktorsigortasi@gmail.com


 

YORUMLAR Yorum yapın

  • Bu haber için yapılmış yorum bulunmamaktadır.
    Yorum yapmak için tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI