Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Merih Zengin Merih Zengin

15 Temmuz 2011 Cuma

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası duyurulan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:
 
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Tarife Talimatı ve Genel Şartları'nda Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından duyurulan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:


- Olay başı teminat limiti 300.000 TL'den 400.000 TL'ye yükseltilmiş  olup poliçe süresince ödenebilecek tazminat tutarı toplamda  1.800.000 TL ile sınırlandırılmıştır. Ancak primlerde bir
 değişiklik olmamıştır.


- Risk Grupları tablosunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:


* Pedodonti uzmanlık dalının adı Çocuk Diş Hekimliği olarak değiştirilmiştir.
* 2. Grupta yer alan Sitoloji (Sitopatoloji) uzmanlık dalının risk  grubu 1. Grup olarak değiştirilmiştir.
* 2. Grupta yer alan Tıbbi Parazitoloji (Parazitoloji) uzmanlık dalının risk grubu 1. Grup olarak değiştirilmiştir.
* 3. Risk Grubunda yer almak üzere Restoratif Diş Tedavisi uzmanlık dalı eklenmiştir.
* 2. Risk Grubunda yer almak üzere Ağız Diş ve Çene Radyolojisi uzmanlık dalı eklenmiştir.
* 2. Risk Grubunda yer almak üzere Gelişimsel Pediatri uzmanlık dalı eklenmiştir.


- Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları"nın


a) A. Sigortanın Kapsamı bölümünde yer alan "A.1. Sigortanın Konusu" başlıklı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama
giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009'u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.


Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi dönemindekİ mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir."


b) A. Sigortanın Kapsamı bölümünde yer alan "A.3. Teminat Dışında Kalan Haller" başlıklı maddeye aşağıda yer alan (d) fıkrası eklenmiştir.


"d) Her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri."


c) B. Zarar ve Tazminat bölümünde yer alan "B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi" başlıklı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Sigorta sözleşmesinin konusuna ilişkin olarak sigortalının kendisine tazminat talebinde bulunulduğunu öğrendiği anda riziko gerçekleşmiş sayılır."


Söz konusu değişikliklere ek olarak yapılan sistem revizyonları kapsamında poliçe girişinde doldurulması gereken alanlara sigortalının çalıştığı kurum veya kurumların seçileceği liste eklenmiştir.


Yukarıda bahsettiğimiz esaslara göre poliçelerinizi ,www.doktorsigortasi.com haber sitemizdeki başvuru formunu doldurup yollayabilirsiniz, yada MERKA acenteliğini arayabilirsiniz.


Mesleki sorumluluk poliçesi hakkında bilgi almak yada poliçe yaptırmak için ,özellikle mesleki sorumluluk sigortalarında uzman kadrosuyla Türkiyenin heryerinde hizmet veren ;


MERKA Anadolu Sigorta Acenteliği
Tel ; 0212 542 59 58
faks; 0212 542 59 19
cep ; 0549 542 59 58- 0533 815 20 13
e-mail; doktorsigortasi@gmail.com
e_mail; meslekisigortam@gmail.com

YORUMLAR Yorum yapın

  • Bu haber için yapılmış yorum bulunmamaktadır.
    Yorum yapmak için tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI