Kök Hücre Tedavisi

Merih Zengin Merih Zengin

09 Aralık 2010 Perşembe

Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli:
Çocukluk çağı lösemilerinde (özellikle ALL ve AML için) ilk seçenek tedavilerden değildir. Ancak yüksek riskli, tedaviye tam yanıt vermeyen veya tekrarlayan lösemili hastalarda ilaç tedavisine yanıt alınırsa ve uygun vericisi varsa uygulanır.
Kordon Kanı Hakkında Kamuoyuna Açıklama (Türk Hematoloji Derneği Tarafından Yayınlanmıştır)
Kök Hücre Nedir?
Bazı dokularda bulunan ve gereksinim halinde pek çok hücreyi oluşturarak yaşamın devamını sağlayan, üretkenlik ve farklı dokulara dönüşebilme potansiyeli yüksek ana hücrelerdir. Son yıllarda çeşitli kök hücre tipleri olduğu öğrenilmiş olup eskiden beri bilinip üzerinde en çok çalışmalar yapılanı "hematopoetik kök hücre"dir. Bu hücreden kan hücreleri oluşur.
Hematopoetik Kök Hücre Nasıl Elde Edilir?
Hematopoetik kök hücre nakli (transplantasyonu) (HKHN) için kök hücreler sıklıkla kalça kemiğindeki "kemik iliği" veya kollarımızdaki "periferik kan"dan elde edilirken "kordon kanı" üçüncü bir kök hücre kaynağını oluşturmaktadır.
Kordon Kanı Nedir?
Anneyle rahimdeki bebek (fetus) arasında bulunan, gebelik boyunca bebeğin besin ve oksijen gereksinimini sağlayan göbek kordonundan doğum sonrasında toplanabilen kandır. İçinde kök hücreler bulunur. Kordon kanı az hacimde (yaklaşık 100 ml) olduğu için içerdiği hematopoetik kök hücre sayısı da sınırlı olup bu miktar kemik iliği veya periferik kandan elde edilebilen hücre miktarından çok daha azdır.
Hematopoetik Kök Hücre Naklinin Kaç Tipi Vardır?
Eskiden kök hücre nakli terimi yerine "kemik iliği nakli" terimi kullanılırdı. Günümüzde işlemin ana ismi "kök hücre nakli" olup, kemik iliği sadece kök hücrenin elde edildiği kaynaklardan birisidir. Üç tip kök hücre nakli vardır:
1. Toplanan kök hücreler bir başkası için kullanılabilir (allojeneik nakil).
2. Hastanın sağlıklı döneminde elde edilip saklanan kök hücreler ileride kendisi için kullanılabilir (otolog nakil).
3. Bir hastaya kendi ikiz kardeşi (tek yumurta ikizi) kök hücre verebilir (sinjeneik nakil).
Hematopoetik Kök Hücre Bankacılığı Nedir?
Dünyada bugün yaklaşık 9 milyon gönüllünün doku bilgileri uluslararası bankalarda kayıtlı olup bir hastaya kök hücre gerektiğinde ve dokuları uygun kardeş vericisi yoksa bu bankalar aracılığıyla uygun verici (akraba dışı) araştırılmaktadır. Burada hücreler değil, bilgiler saklanmaktadır.
Otolog Kordon Kanı Bankacılığı Nedir?
Otolog kordon kanı bankacılığı, kordon kanının toplanıp derin dondurucularda bebeğin kendisi için saklanmasıdır.
Kordon Kanının Saklanma Süresi Ne Kadardır?
Klinik uygulamada günümüzde en çok yedi yıl saklanmış kordon kanı ile başarılı nakil yapılabilmiştir. Şu andaki bilimsel veriler,kordon kanının en fazla on beş yıl saklanabileceğini desteklemekte ve daha uzun saklamaların olanaklı olduğuna ilişkinbilimsel kanıt bulunmamaktadır.
Kordon Kanı Miktar Olarak Herkese Yeterli Olur mu?
Allojeneik kordon kanı nakillerinden elde edilen klinik deneyimler verilen kök hücre sayısının nakil başarısı için önemli olduğunu ve genelde kordon kanı naklinin 30-40 kg üzerindeki hastalar için çok uygun olmadığını göstermektedir.Saklama süresinin yeterince uzun olamayışı ve verilen hücre sayısının azlığı göz önüne alındığında "yaşam sigortası" olarak saklanan kordon kanının tüm yaşam için değil, hayatın sadece ilk 10-15 yılı için kullanılabilir olduğu görülmektedir.

YORUMLAR Yorum yapın

  • Bu haber için yapılmış yorum bulunmamaktadır.
    Yorum yapmak için tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI