Neden Özel Sağlık Sigortası?

Merih Zengin Merih Zengin

15 Eylül 2010 Çarsamba

Sağlık sigortası nedir?


Sağlık sigortaları; sigortalının, hastalık ve kazaların yaratacağı sağlık giderlerini karşılamak için hazırlanmış planlardır. Oluşan riskler poliçede belirtilen, genel ve özel şartlar dahilinde, limitler doğrultusunda karşılanır.


 


 Neden Özel Sağlık Sigortası?


Sağlık Sigortası, sigortalılara diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar.


Sigorta yılı içinde sigortalıların geçirdiği herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu yaptırdıkları ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflarını, sigortalıların seçtikleri ürüne bağlı olarak sadece yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılar.


Sigortalıların hastalanması halinde özel sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları tedaviler ile ilgili yüksek meblağlı giderleri karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.


 


Sağlık sigortasından kimler faydalanabilir?


 Sağlık sigortasına ilk giriş yaşı en fazla 65' tir. Yeni doğan çocuklar, Anne veya babalarının sigortalı olması halinde doğumlarından 15 gün sonra poliçeye dahil edilebilirler.


 


 Teminatlar nelerdir? Nasıl kullanılırlar?


Sağlık sigortalarında yatarak tedavi ve ayakta tedavi olmak üzere iki türlü tedavi teminatı vardır. Yatarak tedavi teminatı tek başına alınabilir, kullanılabilir. Fakat ayakta tedavi teminatı yalnız başına alınamaz. Genel olarak her iki teminat beraber alınır.


 


Yatarak tedavi teminatı nedir?


Hastalığın tedavisi için cerrahi bir uygulama ya da hastanede yatışı gerektiriyorsa kullanılan teminat, yatarak tedavi teminatıdır. Sigorta şirketi oluşacak olan masrafları poliçede belirtilen limitlerde karşılar. Poliçe özel ve genel şartlarında yazılı olan alt limitler olabilir. Bunlar; ameliyat giderleri, oda refakatçi giderleri, özellikli tedavi, yoğun bakım gideri, suni uzuv giderleri, ameliyat malzemeleri, küçük müdahaleler, evde bakım, acil durumlardır.


 


Ayakta tedavi teminatı nedir?


Genel olarak sağlık sigortası poliçelerinde belirtilmiş olan özel ve genel şartlar doğrultusunda yatarak tedavinin kullanılmadığı durumlarda; sigortalının doktor, ilaç, tahlil, röntgen, modern teşhis(mr-tomografi-sintografi), fizik tedavi masraflarının karşılandığı teminattır. Ayakta tedavi teminatının katılım oranı şirketlere göre değişir.


 


 Anlaşmalı-Anlaşmasız sağlık kuruluşu nedir?


Sağlık harcamalarının yol açtığı tatsız durumu biraz olsun hafifletmek ve işleri kolaylaştırmak amacı ile sigorta şirketleri, sağlık kurumları ile anlaşma yaparlar. Sigortalı bu kurumları kullandığında sadece poliçede belirtilen katılım oranları dahilinde ödeme yapıp kurumdan ayrılır. Poliçede belirtilen şartlar dahilinde katılım oranları farklı olabilir. Anlaşmasız kurumlar kullanıldığında ödeme ilk önce sigortalı tarafından yapılır, daha sonra sigorta şirketinden istenir. Ortalama olarak, tüm evraklar tamamsa 5-10 iş günü içerisinde geri ödeme yapılır. Yapılan harcamalar genel ve özel şartlar doğrultusunda karşılanır.


 


Yaptığınız tüm sağlık harcamaları sigorta şirketince karşılanır mı?


Yapılan harcamalar almış olduğunuz poliçenin özel ve genel şartları doğrultusunda ve belirtilen limitler dahilinde karşılanır. şirketten şirkete farklılık göstermekle birlikte, bunlardan bazıları şunlardır; kozmetik masrafları, zührevi hastalıklar, AIDS, ARCS ve HIV'e bağlı hastalıklar, tedavi için gerekli olmayan masraflar, doğuştan gelen hastalık veya sakatlıklar, gibi. Sağlık poliçelerinde bu durumlara istisna adı verilir. Her poliçede farklı olabilir.


 


Bekleme süresi nedir?


Bireysel sağlık sigorta poliçelerinde, daha önceden var olabileceği düşünülen bazı hastalık ya da hamilelik masrafları verilen sürelerde karşılanmaz. Bu süreler 4ay-24ay arasındadır. Bekleme süreleri her şirkette ve poliçede farklıdır. Poliçe alınırken bunların incelenmesi sigortalının lehinedir.


 


 Doğum masrafları ne şekilde karşılanır?


Şirketlerin hamilelik ve doğum masraflarına yaklaşımı farklılık gösterir. Sağlık sigortalarında, bu konu ile ilgili bekleme süreleri sektörde 4ay-24ay arasındadır. Hamilelik masraflarının ne şekilde karşılanacağı katılım olup olmadığı, limitinin ne kadar olduğu her poliçede farklıdır, ihtiyaca göre çok iyi incelenmesi gerekir.


  


 Yenileme garantisi nedir?


Her sigorta şirketinde farklı yorumlanan bu konunun genel olarak tanımı şudur; sigortalı kişinin sigortaya ilk giriş yaşının şirket kriterlerine uygun olması şartı ile birbirini takip eden belirli poliçe yenileme sayısı sonunda tekrar risk değerlendirmesi yapılmaksızın ömür boyu bu garanti verilir. Genellikle yatarak tedavi teminatına verilen garanti için yenileme döneminde risk anapzi yapılmaz.


 


Yenileme garantisinin veriliş şartları nelerdir?


İdeal olanı; poliçenin özel ve genel şartlarında belirtilen garantinin hangi koşullarda verildiğinin açık olarak yazmasıdır. Verilen garanti neleri kapsamaktadır? Sigortalıya ne gibi haklar tanımaktadır? Garanti alındıktan sonra sigorta şirketi, sonradan oluşabilecek riskler için tekrar prim talep etme hakkı ya da riski kapsam dışında tutma olasılığı mevcut mudur? Tüm bu kriterlerin sigortalı adayının kendini garantide hissetmesi açısında iyi anlaşılması gerekir. Dikkat edilmesi gereken verilen garantinin ömür boyu olmasıdır.


 


 Poliçenin anlaşmalı kurumlarının önemi nelerdir?


Burada sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu kuruluşlarla, poliçenin geçerli olduğu kuruluşları birbirinden ayırmak gerekir. Çünkü sigorta şirketinin anlaşması olduğu halde, o poliçe için geçerli olmayan kuruluşlar olabilir. Sağlık sigortası poliçesinin rahat kullanımı açısından bunlara dikkat edilmesi yerinde olur.


 


Almak istediğiniz poliçe gerçekten limitsiz mi? Alt limitleri var mı?


Limitsiz görünen birçok ürünün kendi içinde alt limitleri olabilir. Günlük, vaka başına, senelik limitleri var mı? Bunların mutlaka incelenmesi gerekir. Özellikle büyük risklerin güvence altına alındığı yatarak tedavi limitlerinin dökümünün edinilmesi, karşılaştırma açısından faydalıdır.


 


Hasarsızlık indirimi nedir?


Sigorta şirketlerinin ürün yapıları farklı olduğundan hasarsızlık indiriminin olup olmadığı ve hangi şartlarda devreye girdiği sorulmalıdır. Uygulanan indirim tüm aile poliçesi üzerinden mi? Yoksa fertlere özel indirimler midir? Sigortalı adayına uygunluğu açısından incelenmelidir.


 


 Çocuk aşıları karşılanıyor mu?


Poliçe Özel ve Genel şartları dahilinde çocuklarının rutin aşılarını karşılayabilir. Önceden poliçenin ilgili teminatının olup olmadığı sormalıdır.


 


Diyaliz, Kemoterapi, Radyoterapi tedavileri karşılanır mı?


Bu tedavi şekilleri sağlık sigorta poliçelerinde Özel ve Genel şartlar dahilinde karşılanabilir. Eğer ayakta tedavi teminatından karşılanacak olursa, tedavi için verilen limit yetersiz kalacaktır. Tercih edilmesi gereken, yatarak tedaviden karşılanmasıdır.


 


Refakatçi ücreti karşılanır mı?


Sigortalı adayının hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda yanında kalacak olan refakatçinin masrafları genellikle karşılanır. Hangi limitte ve nasıl karşılandığı? Yaşı çok küçük ya da ilerlemiş olan sigortalı adayları için bu kriterlerin incelenmesi gerekir.


Özel sağlık sigortasının önemi nedir?


Kişiler mevcut Sosyal Güvenlik Sistemi (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur) neden yeterli hizmet alamadıkları için daha iyi hizmet alabilecekleri Özel Sigortalara yönelmektedir.


Özel sağlık sigortaları, olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirmektedir. Özel sağlık sigortalarında, kişiler diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğüne sahiptir.

YORUMLAR Yorum yapın

  • Bu haber için yapılmış yorum bulunmamaktadır.
    Yorum yapmak için tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI