15 Ağustos ve çalışanların sorunları

Kartal Şahin Kartal Şahin

12 Ekim 2009 Pazartesi

15 AĞUSTOS VE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI 
  
     15  Ağustos tarihi memurlar için önemli bir tarihtir. Temsilcileri olarak yetki verdikleri sendikalar ile hükümet memurların sorunlarını konuşmak maddi ve özlük haklarının iyileştirilmesi için görüşmek üzere bir araya geliyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi sadece görüşmek üzere.  Ancak Modern dünyamızın bir çok modern ülkesinde işçilerin olduğu gibi kamu çalışanlarının da grev ve toplu sözleşme hakkı mevcuttur. Bizde bu haklar  memurlara henüz tanınmadığı için sadece çalışmalar görüşme düzeyinde kalmaktadır. Hükümeti ikna bile etseniz mutabakata varılan konular maalesef hayata geçirilememektedir. Yada çok geç uygulamaya konmaktadır. Herhangi bir yaptırımın uygulanması söz konusu değildir. Yine de biz bir çalışanların sorunlarının konuşulduğu bir diyalog ortamının oluşmasından dolayı  15 Ağustos' un önemli olduğuna inanıyor ve sendikaların diyalog yoluyla da olsa çalışanların sorunlarına çözüm bulmak açısından iyi değerlendirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Konuyla ilgili yaptığımız anketimizde ana sayfamızda devam etmektedir. 15 Ağustos öncesi bu anket sonuçlarını da yayınlayacağız. Çalışanların sorunlarının çok olduğunun farkındayız. Ancak  tespit ettiğimiz ve acilen çözümlenmesi gerektiğini düşündüğümüz bazı sorunlar var ki onlarıda sayfamıza taşımamız  gerektiğini düşünüyoruz. Yetkili sendika mutlaka hazırlıklarını yapmıştır. Ancak bizlerde sorunlarımızı kendimiz takip etmeli ve bir sene sonra geriye dönüp baktığımızda ne kadarının çözüldüğünü tespit etmemiz gerekmektedir.  Sorunları kısaca sıralayacak olursa...


 
1-Döner sermaye adaletsizliği. Aynı işi yapan aynı okul mezunlarının aynı paraları alması gerektiğini düşünüyoruz. İlçe hastanesinde çalışan yada ücra bir sağlık ocağında çalışan cezalandırılmamalıdır. Unutmayalam ki oralarada personel atama yoluyla gitmektedir. Doktorlarla diğer sağlık personeli arasındaki makas iyice açılmıştır. Bu fark kapatılmalıdır. Ancak  hükümet tam gün yasasında bunun tam tersini yapmaktadır. Makas iyice açılmaktadır. Biz bu ifadeleri kulanırken doktorların aldığını çok görmüyoruz. Ancak sağlık bakanlığında sadece doktor arkadaşların olmadığı da kesindir. Bu konu göz ardı edilmemelidir.
2-4/b sözleşmeli personelin durumu. Sağlık bakanlığı artık kadrolu alım yapmamaktadır. (son alına  1750 kişiyi saymazsak). SGK ya tabi sözleşmeli personel istihdamına yönelmiştir. Ancak bu personel politikasının böyle gitmeyeceği daha ilk yıllarından belli idi. Ama bakanlık diretmiştir.  Sonuçta 2 yıl önceki sözleşmeyle şu anki sözleşme metinleri arasında epey bir değişiklik yapılmak zorunda kalınmıştır. Sağlık ciddi bir iştir. Bu sektörde çalışan personelin moralmen motivasyonu üst seviyede tutulmalıdır. Sıkıntılı stresli bir ortamda ailesinden ayrı yaşamak zorunda bırakılan onca sağlık çalışanı mevcuttur.  Çıkarılan kanunlarla bu sıkıntılara çözüm bulmaya çalışmaktadır bakanlık. Ancak en son yapılan değişikliğe rağmen  sorunlara çözüm bulmakta yetersiz kalındığı ortaya çıkmaktadır. Sağlık Sen genel başkanı Sayın Mamut Kaçar'ın da dediği gibi tek çözüm yolu bu personel istihdamından vazgeçilmeli ve çalışan arkadaşlar derhal kadroya geçirilmelidir.
3-Sağlık personeli dışınki çalışanlar. Sağlık bakanlığında sağlık personeli dışında da binlerce personel çalışmaktadır. Onlar da bu ailenin bir parçasıdır. Onlarında gerek özlük gerek mali hakları konusunda bir çok sorunları mevcuttur. Yetkili sendika inanıyoruz ki onların sorunlarını da masaya taşıyacak ve bakanlığın bu konuda gerekli çalışmaları yapması için ısrarcı olacaktır. Sitemize gelen maillerden bu arkadaşlar kenileri üvey evlat yerine konmuş hissetmektedir.
4- Aile hekimliğine geçilen yerlerdeki personelin durumu. Sağlıkta dönüşümün ön önemli ayaklarından birisi olan aile hekimliğinin pilot uygulaması yaygınlaşarak devam etmekte bir çok il aile hekimliğine geçirilmektedir peyderpey. Bu illerde çalışan personelin  ya aile hekimini tercih etmesi , yada toplum sağlığına geçmesi istenmektedir.
    a- aile hekimini tercih eden sağlık çalışanının kafasındaki endişeler giderilememiştir. Tercih edersem geleceğimde nasıl bir sorunla karşılaşabilirim gibi düşüncelerden kendini alamamaktadır.
      b-Aile hekimliğini tercih etmezse personel hem döner sermaye gelirleri düşmekte aynı zamanda da sürekli olarak geçici görevle karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum personeli ziyadesiyle sıkıntıya sokmaktadır. Unutulmamalıdır ki bir reform ancak çalışanların mutluluğu ve sahiplenmesiyle sağlam temeller üzerine oturacaktır.
5-Döner sermaye kesintilerinin emekliliğe yansıması.  Çalıaşanlar bugünkü  sosyo ekonomik durumları kadar emekliliklerindeki durumlarıyla yakından ilgilenmektedirler. Çalışanlar döner sermaye gelirlerinin de emekliliğe yansımasını istemektedirler. Tam gün yasasında  doktor arkadaşlarımıza bu hak verilirken bakanlık her zaman ki gibi diğer sağlık personelini görmezden gelmiştir.
6-Yıllık izinlerde döner sermaye gelirlerinin kesilmesi.  Çalışanlar  arasında yapılan bir anket çalışmasında büyük bölümünün evi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Günümüzde ev kiralarını göz önüne aldığımızda ve  sendikaların açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırlarını dikkate  aldığımızda aslında çalışanların ay sonunu zor getirdiğini görmekteyiz. Bu haldeyken çalışanların büyük bölümünün önemli geçim kaynağı olan döner sermayelerinin yıllık iiznlerde kesilmesinden dolayı çalışanlar yıllık izinlerini kullanmakta terettüt etmekte ötelemektedirler. Durumu daha rahat olanlar ise izne çıktıklarında sadece maaşa talim etmektedirler. En azında yıllık izinler için bir çözüm yolu bulunmalıdır. Bu olay doktorlar arasında daha korkunç rakamlara ulaşmaktadır. Bazı doktorlar için bir tatilin bedeli  3000- 4000 lirayı bulmaktadır.
7-Giyecek yardımı. Giyecek yardımı günümüz koşollarına göre yeniden revize edilmelidir.  Bir gömlek bir kravat gibi komik  yardımlar artık geride kalmıştır.  Farklı farklı uygulamalar mevcuttur.  Giyecek yardımı mutlaka nakti olarak verilmeli  personel istediği şeyi almalıdır. Uygulamalarda komik durumlar ortaya çıkmaktadır aksi durumda.
8-Lisans tamamlama. Bir kaç branşa verilen lisans tamamlama hakkı tüm sağlık personelinin  lehine olacak şekilde YÖK ile görüşülerek genişletilmelidir.
9-Yolluklar.Sitemize gelen maiillerden anladığımız kadarıyla yollukların ödenmesinde sıkıntılar var. Hatta bu konuda sendikalar personelin 2008 yılına ait yolluklarının bir kısmının hala ödenmediğini belirterek bakanlığı bu konuda uyarmışlardı. Toplu görüşmelerde bu konuda masaya yatırılmalı ve  ödemelerin geçikmeden yapılmasının temin yoluna gidilmelidir.
    Yukarıdaki listeyi uzatabiliriz. Ancak kanımızca asıl konulması gereken madde mutabakata varılan konuların hayata geçmesi için bakanlıklara süre verilmeli ve kararların takibi açısından bağlayıcı hükümler  içermelidir. Umarız bir sene sonra da hala aynı konuları konuşuyor olmayız. Bunun için Toplu sözleşme ve grev hakkının mutlaka alınması gerekmektedir. Çalışanın (sendikaların) elindeki  en büyük silahtır toplu sözleşme ve grev hakkı. ..

Konuyla ilgili sayın hekimlerımızden sorun ,bilgi ve yorumlarınızı  bekliyoruz.
doktorsigortasi@gmail.com

YORUMLAR Yorum yapın

  • Bu haber için yapılmış yorum bulunmamaktadır.
    Yorum yapmak için tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI