Doktor ile hasta arasındaki hukuki ilişkinin niteliği

Av.Cengiz Yaka Av.Cengiz Yaka

04 Ekim 2009 Pazar

DOKTOR  İLE HASTA ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ


Gerek uygulama gerekse doktrinde baskın olarak kabul edildiği üzere,hastanın muayene için doktora gelmesi,doktorun muayene işlemlerine başlaması ile doktor ile hasta arasında hukuka uygun bir sözleşme kurulmuş olmaktadır.


Yargıtay kararlarına göre bu Hasta ile doktor arasındaki sözleşme VEKALET SÖZLEŞMESİDİR.Vekalelet sözleşmesi Borçlar Kanununun 386 ncı ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.Doktorun serbest çalışan bir doktor olması veya bir kurum veya kuruluşun doktoru olması  bu hukuksal durumu değiştirmez.


Bu belirleme doğurduğu hukuki sonuçlar açısından önemlidir.Mesela bu tür sorumluluktan doğan davalar beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir.Eğer Haksız fiil Hükümlerine tabi olunsa idi zamanaşımı süresi bir yıl olacaktı.


Kaldı ki  doktorların  akit dışı sorumluluklarını oluşturan durumlarda ortaya çıkabilir.örneğin Doktorun Koma halindeki bir hastaya deney maksadıyla yaklaşması ,Acil olaylarda  ilk yardım görevinden kaçınması haksız fiil oluşturur ve bu bir yıllık zamanaşımı süresine tabidir.Ancak bu gibi durumlarda dahi fiilin haksı z fiil oluşturması için yasanın aradığı diğer şartlarında oluşması gerekir.


Yine Zorunluluk halinde doktorun  hastaya tıbbi müdahalelerde bulunma mecburiyeti vardır.Mesela herhangi bir kazada bilincini yitirmiş bir halde önüne gelen hastaya ,hayatının kurtarmak için müdahale eden doktor  vekaletsiz iş görme hükümlerine tabidir.


Doktorun asıl borcu,"hastayı tedavi etmek"tir."Tıp bilimi ve uygulamasının öngördüğü esaslar çerçevesinde gerekli teşhisi koymak ve konulan bu teşhise en uygun tedaviyi seçip uygulamaktır." Ancak bu asıl borç yanında "hastayı aydınlatma","özen gösterme" ,"kayda geçirme" ve "sır saklama" gibi bir bölüm yan yükümlülükleri de vardır.


Doktorun tedaviyi yapması ve hastanın da ücreti ödemesiyle , doktor ile hasta arasındaki sözleşme sona erer. Ayrıca,Hasta doktoru azledebileceği gibi,doktorda kural olarak her zaman istifa edebilir.Ancak Doktor uygun olmayan bir zamanda istifa ederse , hastanın bu yüzden uğradığı zararları tazmin etmek zorunda kalabilir. Yani Doktor uygun olmayan bir zamanda istifa edemez.


Tüm bunların yanında doktor ile hasta arasındaki ilişki çok özel bir güven ilişkisidir.


 


 
HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ

YORUMLAR Yorum yapın

  • Bu haber için yapılmış yorum bulunmamaktadır.
    Yorum yapmak için tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI